«

»

Αγάπη για όλους θ’ αποκτήσετε

*α.* ἄν τό σκέπτεστε αὐτό τακτικά.

*β.* ἄν ποτίζετε τήν ψυχή σας μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

*γ.* ἄν προσεύχεσθε γιά ὅσους σᾶς ἀγαποῦν καί γιά ὅσους σᾶς λύπησαν καί γιά ὄσους σᾶς ἐχθρεύονται.

*δ.* ἄν προσπαθεῖτε νά συγχωρεῖτε ὅλους ὅσους σἀς βλάπτουν ἤ κακολογοῦν.

*ε.* ἄν κάνετε τό καλό καί σέ ὅσους δέν νιώθετε συμπάθεια.

*στ.* ἄν ἀποφεύγετε τό κουτσομπολιό καί δέν βγάζετε στό φανερό τά ἐλαττώματα καί ὅτι κακό ἔκαναν οἱ ἄλλοι.

*ζ.* ἄν φροντίσετε νά θυσιάζετε τήν ἄνεσή σας καί ἄν ἀκόμη εἶσθε κατάκοποι.

*η.* ἄν μάθετε νά κάνετε εὐχαρίστως κάποιες θυσίες δικαιωμάτων σας ὅπως π.χ ἀνάπαυση, ὕπνος, ψυχαγωγία, εὐχάριστη συνάντηση κλπ, γιά νά ἐξυπηρετήσετε κάποιον ὄχι εὐχάριστον ἄνθρωπον, ἴσως ἀπαιτητικόν, ἐγωιστήν ἤ ἀχάριστον. 

*θ.* Νά ζητᾶτε τό δῶρο τῆς ἀγάπης ἀπό τόν Κύριον!  

*Του μακαριστού πατρός

Ευσεβίου Βίττη.*

(Visited 124 times, 1 visits today)