Αρχείο κατηγορίας: Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τα πλεονέκτημα που έχουν τα παιδιά έναντι των μεγάλων

Αυτά λέγει Κύριος και ο λόγος Του είναι άγιος και αληθινός. Τι πλεονέκτημα έχουν τα παιδιά έναντι των μεγάλων; Έχουν τρία πλεονεκτήματα: την πίστη, την υπακοή και την συγχωρητικότητα. Το παιδί ρωτάει το γονιό του για τα πάντα και, ασχέτως του τι απαντά εκείνος, πιστεύει το γονιό του. Το παιδί υπακούει στο γονιό του και …

Συνέχεια ανάγνωσης »