Αρχείο ετικετών: Αγ. Λουκάς ο Ιατρός

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο, κάλεσε εκεί για αγρυπνία, θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου! Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Η δύναμη του καλού λόγου

«Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. Και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ» (Μθ. 9, 9). Ποιος ήταν αυτός ο Ματθαίος, ο οποίος στη συνέ­χεια έγινε μεγάλος απόστολος και ευαγγελιστής; Ήταν τελώνης και μάζευε φόρους. Ο λαός μισούσε τους τελώνες και τους θεωρούσε αμαρτωλούς, διότι έκαναν …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Περί της πάλης με τα πονηρά πνεύματα εις τους ουρανούς

   Η ζωή όλων των μακάριων εκείνων ανθρώπων, οι οποίοι με όλη την καρδιά τους αγάπησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και σταθερά ακολουθούν την τε θλιμμένη οδό, δια της στενής πύλης, όπως τους έδειξε Εκείνος, είναι γεμάτη αγώνα, πολύ δύσκολο αγώνα. Τι αγώνα; Όχι με την σάρκα και το αίμα, όχι με τους ανθρώπους, αλλά …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας!

Μεγάλη και φοβερή είναι αυτή η εντολή του Χριστού. Όλοι μας, αρχίζοντας από μένα, συνεχώς κρίνουμε και κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και γι’ αυτό θα δώσουμε λόγο στη Φοβερά Κρίση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Θα μας κρίνει Αυτός διότι και εμείς κρίνουμε τους άλλους, ψάχνουμε να βρούμε στον πλησίον μας το …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Περί της θεραπείας του δαιμονισμένου στα Γεργεσά

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας περιγράφει την θεραπεία από τον Κύριο Ιησού Χριστό του δαιμονισμένου στα Γέργεσα. Αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του ολόκληρη λεγεώνα των δαιμόνων. Τι σημαίνει λεγεώνα , Λεγεώνα λεγόταν μονάδα του ρωμαικού στρατού η οποία απαρτιζόταν απο τρείς έως έξη χιλιάδες στρατιώτες. Ολόκληρη λοιπόν στρατιά δαιμόνων μπήκε μέσα σε αυτόν τον …

Συνέχεια ανάγνωσης »