Αρχείο ετικετών: Αγ. Μακάριος

Εκείνος που δεν έχει γίνει τέλειος

Εκείνος που δεν έχει γίνει τέλειος, έχει ακόμα εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει ανάπαυση στην προσευχή, και την άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος