Αρχείο ετικετών: Άγιος Αντώνιος

είσαι μανιακός…

“Θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα γίνουν μανιακοί και όταν ιδούν κάποιον λογικό, θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας: “εσύ είσαι μανιακός” για το λόγο ότι δεν είναι όμοιος μ’ αυτούς.” Άγ. Αντώνιος ο Μέγας