Αρχείο ετικετών: Αγ. Αυγουστίνος

Δεν μπορείς να του κρυφτείς

Πριν να προσέλθετε στην Θεία Κοινωνία, να προσέχετε τί λέτε: «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Συγχωρείς; Θα συγχωρηθείς. Με θάρρος πρόσελθε. Άρτος είναι. Όχι δηλητήριο. Κοίταξε λοιπόν, συγχωρείς; Γιατί αν δεν συγχωρείς, ψεύδεσαι! Και μάλιστα λες ψέματα σε Κείνον, που δεν μπορείς να του κρυφτείς. Στον Θεό …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Εάν υποφέρετε από την αδικία

Εάν υποφέρετε από την αδικία ενός κακού ανθρώπου – συγχωρέστε τον, αλλιώς θα υπάρχουν δύο κακοί άνθρωποι. Άγιος Αυγουστίνος

H προσευχή ανεβαίνει ως τον θρόνο του Θεού

Τα δάκρυα για τους νεκρούς εξατμίζονται, τα λουλούδια μαραίνονται, αλλά η προσευχή ανεβαίνει ως τον θρόνο του Θεού. Άγιος Αυγουστίνος

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή θύρα

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή θύρα. Για να εισέλθει κάποιος μέσα ή πρέπει να είναι παιδί ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος

Η Εκκλησία δεν θα είχε τον Παύλον

“…εάν ο Στέφανος δεν εδέετο, η Εκκλησία δεν θα είχε τον Παύλον.” Ιερὸς Αυγουστίνος

Δεύτε πρός με πάντες

Έχω διαβάσει στον Πλάτωνα και στον Κικέρωνα ρήσεις που είναι σοφές και ωραίες. Αλλά σε κανέναν από αυτούς δεν διάβασα ”Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς”. Άγιος Αυγουστίνος