Αρχείο ετικετών: Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης

Μετάνοια σημαίνει…

Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος, συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως και θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης