Αρχείο ετικετών: Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης

Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας

Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Πρέπει να τιμάται περισσότερο

Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Μη νομίζεις…

Μη νομίζεις ότι τις προσευχές, τη Θεία Μετάληψη και τους άλλους πνευματικούς σου αγώνες, τα χρησιμοποιείς για να πετάξεις το σταυρό από πάνω σου, αλλά για να τον σηκώνεις με περισσότερη δύναμη και για μεγαλύτερη δόξα του Χριστού.  Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

Να χαίρεσαι στις θλίψεις σου

“ Να χαίρεσαι στις θλίψεις σου, να πλουτίζεις στη φτώχεια σου, να παρηγορείσαι στις ασθένειες σου” Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.