Αρχείο ετικετών: Άγ. Μάξιμος ο Ομολογητής

Χωρίζει τον νου

Όποιος πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση· όποιος  φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη· όποιος εγκρατεύεται από τα πάθη, υπομένει τις θλίψεις· όποιος υπομένει τις θλίψεις, θα αποκτήσει την ελπίδα στον Θεό· η ελπίδα στον Θεόν  από κάθε γήινη προσκόλληση· τότε ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς τον Θεό. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής