Αρχείο ετικετών: Π. Δημήτριος Πιλάτης

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΓΩΪΣΜΟΣ

Δὲν εἶναι διόλου εὐχάριστο πρᾶγμα νὰ ὑποβάλ- λεται κανεὶς σὲ ἐγχείρηση, ἔστω καὶ ἂν τὸν ἔχουν ἀναισθητοποιήσει. Πάντα ὑπάρχουν στιγμὲς ὀδυνηρὲς καὶ ἐπικίνδυνες. Ὡστόσο, ἡ ἐγχείρηση σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶναι τὸ μοναδικὸ μέσο της θεραπείας μας· καὶ γι’ αὐτὸ οἱ ἐνδιαφερόμενοι καθόλου δὲν διστάζουμε νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε. Κατὰ παρόμοιο τρόπο πρέπει νὰ δεχόμαστε τὸν πόνο …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μια Παράλογη Απαίτηση

    Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπαίτηση κάποιων νὰ δοῦν τὸ Θεὸ γιὰ νὰ πιστέψουν. Ἀναφερόμενοι ἀρχικὰ στὴν Ἁγία Γραφή, σημειώνουμε τὴ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ποὺ εἶναι: «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε». Καὶ πάλιν: «Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται». Δηλαδὴ τὸ Θεὸ δὲν Τὸν ἔχει δεῖ ποτὲ κανείς. Τὴν ἀλήθεια αὐτή, μέσα στὶς ἄλλες, ὑπογράμμισε …

Συνέχεια ανάγνωσης »